Peilon, doet wat werkt!

Analyseren

Peilon, doet wat werkt!

Plannen

2 plannen

Peilon, doet wat werkt!

Implementeren

2 man met tandwielen

Peilon, doet wat werkt

Doelen overstijgend effect bereiken

Doel overstijgend effect bereiken

Peilon, doet wat werkt!

Overdragen

4 Man en vrouw

De werkwijze van Peilon

Peilon werkt altijd vanuit uw missie en doet wat bijdraagt aan de strategische effecten die u wilt bereiken. Met doelstellingen die daartoe doen. Op alle niveaus in uw organisatie werken wij met uw mensen aan de eerstvolgende stappen en concretiseren die activiteiten die waarde toevoegen, zowel voor uw klant als in uw bedrijfsvoering.

Wij nemen alleen over als de situatie daar strikt om vraagt. Liever zijn wij complementair met u, uw medewerkers en uw partners. Waarbij ieder vanuit zijn eigen identiteit, vakmanschap en kwaliteit bijdraagt aan datgene waar uw organisatie voor staat. Ieder in haar of zijn eigen rol en bijdrage.

To be or not to be?, dat is voor ons geen vraag.

Wat is de meerwaarde van peilon en voor wie?, dat is de vraag!

Stap 1. kennis maken, analyseren en plannen maken

We werken vanuit een klik met u en uw organisatie, met specifieke kennis, authentieke vaardigheden en brede ervaring, gericht op uw vraag. We benoemen de samenhang naar een extra rendement. We onderkennen ieders identiteit, kwaliteit, rol, verantwoordelijkheid en doen waar we onderscheidend goed in zijn.

Meer over stap 1

Stap 2. Organiseren en consolideren

We bouwen aan de toekomst, doorgaans met de winkel open. Zetten gelijktijdig in op continueren, verbeteren, veranderen en vernieuwen. We worden graag aangesproken en zijn aansprekend, zowel rationeel als in de beleving. We laten graag zien wat uw mensen (en wij) kunnen. We bereiken bijzonder resultaat en zelfstandigheid. Wij zien dat bijzondere altijd als tijdelijk, als de basis naar de volgende stap.

Meer over stap 2

Stap 3. Overdragen

Binnen duidelijke resultaatgebieden dragen wij concrete producten en/of behaalde resultaten over, tastbaar of meetbaar. Middelen die in uw organisatie succesvol bleken blijven in gebruik. Door mensen die weten hoe zij die kunnen inzetten voor verdere ontwikkeling. Zij weten daarin hun rol en de doelstelling bij hun verantwoordelijkheden. Wij maken ons zelf weer 'overbodig'. Zij doen wat ertoe doet en beleven met tevreden klanten en collega's de effecten die zijn bereikt.

Meer over stap 3
Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faaltFeike Seibesma
(Eredoctoraat Universiteit Maastricht - Waardecreatie voor alle stakeholders)
Perfectie heeft één voorwaarde, er moet een hoek af zijn- Stef Bos -
(Zanger en acteur)
Expect your every need to be met. Expect the answer to every problem, expect abundance on every level. - Eileen Caddy -
(Author and founder of the Findhorn Foundation)
De ware implementatiestrategie bestaat niet uit het aanschouwen van nieuwe methodieken maar uit het opnieuw kiezen voor de meerwaarde en volwaardig toepassen daarvan. - Geïnspireerd door Marcel Proust -
(Frans Intellectueel)

Vraagstukken

Algemeen

Over Peilon

Contact opnemen Bekijk mijn Linkedin profiel

Erik van den Boogaard

Over Erik
(1961)

Een structurele bijdrage leveren aan zowel zakelijk als maatschappelijk verantwoord rendement, dat is wat ik met u wil bereiken voor uw klanten en stakeholders. Met respect voor de bestaande, handel ik naar de nieuwe waarden, die zij verwachten en uw onderneming naar de toekomst versterken. Als adviseur en interim manager heb ik jarenlange ervaring opgedaan, onder meer met gezondheidszorg, openbaar vervoer, logistiek en sociale woonvoorziening. Sectoren waar de vraag veelal groter is dan de middelen toelaten. Ik spreek de taal van zakelijke en maatschappelijke dienstverlening. De maatschappij vraagt die steeds meer te integreren om op eigen kracht de dienstverlening te realiseren of als succesvolle zelfstandige organisatie ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Mijn aanpak is ongemerkt steeds meer eigen en authentiek, geïntegreerd uit een breed scala van methodieken en ervaringen. Ik doe wat bij uw organisatie werkt, aansprekend en gericht op haar ontwikkelkracht. Alleen dan kunnen we samen effecten bereiken die verder gaan dan de afgesproken doelen en het resultaat.

Er zijn veel meer oplossingen dan problemen. Het is de kunst ze te doorgronden en met elkaar te verbinden. Dat kost mij relatief weinig moeite, merk ik. Stukje analyse, strategisch, tactisch met begrip voor uw operatie, diensten en klanten. Stukje pragmatisch bouwen, duurzaam maken en overdragen. Zo blijven er uiteindelijk alleen maar oplossingen over. Dat wordt gezien, geïmplementeerd en gewaardeerd.

Over Peilon

Standvastig en wendbaar,
met en zonder ons!

Peilon is het Welsh woord voor pyloon, de pijler van een brug. U staat namelijk achter uw missie met duidelijk de effecten en doelen voor ogen die u wilt bereiken. De weg ernaartoe is niet vanzelfsprekend, maar gelukkig hoeft u hier niet alleen voor te staan. Wij helpen u graag. We benoemen en houden de koers naar het punt dat u ergens op de horizon wilt bereiken. We slaan met u de brug daar naartoe of overbruggen een periode die nodig is om daar te komen. En als de omstandigheden het even moeilijk maken? Ach, samen kunnen we vast wel tegen een stootje, die uitdaging gaan we zeker graag met u aan.

Peil, we peilen het niveau dat er al is, wat nodig en haalbaar is. We maken verbanden en processen zichtbaar. We richten ons steeds op de eerstvolgende ambitieuze en haalbare stap. Veelal is dat geen rechte weg. Tussentijds maken we steeds de balans op en benutten flexibiliteit om soepel met uw mensen de overkant of het volgende niveau te bereiken.

On, betekent zonder. We kijken steeds naar onze rol, want wij willen dat u onafhankelijk bent en blijft van ons. In elke fase kijken we samen naar onze meerwaarde die u ziet en voelt, waarbij alle betrokkenen begrijpen waarom wij er zijn. Want wendbare organisaties met zelfstandige mensen die elkaar aanvullen blijven in de toekomst succesvol naar klanten, belanghebbenden en uw partners. En dat is toch waar het uiteindelijk om gaat.

Peilon,
doet wat werkt!