Tarieven

In het kort..

Voor iedereen toegankelijk middels:

All-in tarief

Basistarief

Prestatietarief

MVO tarief

Zelf een vraag stellen Contact opnemen

Wij vinden dat onze inzet voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom hanteert Peilon een gelaagde tariefstructuur.

Uw klanten willen voor een sterke prijs optimale kwaliteit en kwantiteit. Deskundig, integer, betrokken en resultaat of product gericht. Dat wilt u en wij ook. Voordat we een tarief neerleggen mag het dus gaan over onze toegevoegde waarde. Dat wat u ervoor krijgt en hoe wij veel mogelijk maken binnen het budget dat u voor externe inhuur wilt besteden.
Staat eenvoud voorop, dan kunnen we een all-in tarief afspreken.
Staat de relatie met het resultaat en het effect voorop dan concretiseren we graag onze toegevoegde waarde in prestatie indicatoren waar wij direct invloed op hebben. Naast een basistarief kunnen we dan een prestatietarief afspreken. Door aan te tonen dat de opbrengst groter is dan de kosten. Samen met u willen we die aantoonplicht aangaan. Zo willen wij graag afrekenen met de beeldvorming dat externen te duur zijn. En u de mogelijkheid bieden aan anderen concreet te verantwoorden dat het rendabel was om ons te vragen en in te zetten.

Er zijn verschillen in branches; marktconform is voor de ene sector anders dan in de andere. Ook bedrijfsomvang kan medebepalend zijn. Zo kan een aanbod rekening houden met het kleinbedrijf, dat u geheel zelfstandig onderneemt of leggen we een verband tussen ons tarief en dat van u. Soms bepalen specifieke omstandigheden de behoefte en mogelijkheden van onze inzet.

Waar en in welke omvang u ons inzet zijn de meer gangbare tarief factoren, die hanteren wij natuurlijk ook. Wij willen onderscheidend zijn door alleen datgene te doen wat uw organisatie niet zelf doet. Kunnen anderen het beter of effectiever dan wij, intern of extern, dan werken wij graag met hen samen. Kostenbeheersing kan ook door samen te werken met jong talent,’high potential’ van jonge professionals of getalenteerde studenten die complexe of multidisciplinaire vraagstukken aankunnen en onder supervisie hoogwaardig resultaat neerzetten. Voor deze combinatie van state of art kennis met ervaring benutten we uw en ons netwerk.

Succes in ondernemen willen wij graag met anderen delen. Wij willen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken en realiseren van doelen waarin anderen het voortouw nemen om maatschappelijke behoeften te realiseren die anders uitblijven. Soms mag ‘voor niets de zon opgaan’ en doen wij zonder of tegen een onkostenvergoeding hier onze bijdrage samen met bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk.

Anders gezegd: ons tarief past. Bij u en bij onze dienst.