Stap 2. Organiseren en consolideren

In het kort..

We bouwen aan de toekomst, doorgaans met de winkel open.

We zetten gelijktijdig in op continueren, verbeteren, veranderen en vernieuwen.

We bereiken resultaat én zelfstandigheid, maken ons zelf weer ‘overbodig’.

We laten graag zien wat uw mensen (en wij) kunnen.

We worden graag aangesproken en zijn aansprekend, zowel rationeel als in de beleving.

Bijzonder resultaat, wij zien het bijzondere altijd als tijdelijk, als de basis naar de volgende stap.

Zelf een vraag stellen Contact opnemen

Organiseren en consolideren

Met u bouwen we aan de toekomst door gebruik te maken van onze expertise en ervaring. We behouden wat nog steeds goed is. We sturen aan op verbeteringen, veranderingen en vernieuwingen en ondersteunen hen die daarbij betrokken zijn. En de winkel? Die blijft doorgaans (buiten)gewoon open.

Bij een tijdelijke vervanging kunnen wij prima beheren en continueren. Waarschijnlijk ziet u liever dat wij doorgaan op wat er al staat en de groei waaraan wordt gewerkt. Dus als uw eigen manager of medewerker weer wordt ingezet is er doorgebouwd met en door het team en staan we dichter bij de doelstellingen die zij en u zich stellen.

Bij de inzet van één van onze specialismen, omdat die op dit moment niet in uw organisatie voorhanden is, kunnen wij gelijktijdig bouwen aan het resultaat als aan de invulling van dat hiaat. Als wij klaar zijn is niet alleen het resultaat bereikt waartoe u ons vroeg. Er is ook een stap gemaakt in een meer zelfstandig vervolg naar het doel of gewenste effect. Een optimaal rendement komt immers niet voort uit ‘op de winkel passen’ en u wilt vast en zeker verder.

Bij veranderingen kunnen wij als frisse wind waaien in de gekozen richting. Een prachtige visie (lees droom) naderbij brengen waarbij bijvoorbeeld anders denken en doen een randvoorwaarde is. Soms vragen urgente en invloedrijke omstandigheden direct om extra capaciteit, soms is het een ongevraagde crisis of kritieke situatie die daartoe leidt. ‘Doen wat nodig is’ deelt u dan mogelijk liever aan ons toe. Omdat een probleem zich met onze ogen meer onbevangen wordt aanschouwd en directer wordt aangepakt dan alleen met de ogen die het probleem al dan niet zagen ontstaan. Wij laten dan weer graag zien wat wij hierin kunnen betekenen. Maar dat geldt ook voor veel van uw mensen, betrokken als zij zijn. Van hun motivatie en hun vakmanschap maken we volop gebruik. Na ons kunt u dan goed met uw eigen mensen verder.
Natuurlijk wensen wij u andere omstandigheden toe met gewenste ontwikkelingen en nieuwe kansen. Dan helpen wij trendsetters en koplopers te laten volgen in zowel passende werkprocessen als in hun (voorbeeld)gedrag.

Om welke reden en in welke situatie u ons ook vraagt, het gaat erom wat we met elkaar bereiken. Daar worden wij graag op aangesproken. We sturen op de indicatoren en ondersteunen de betrokkenen in ons leiderschap. Nu is niet alles rationeel te meten, subjectief beleven is zeker zo belangrijk. Die beleving zetten we functioneel in en zetten we om tot concrete acties. Het is nooit af, want beleving verandert sowieso. Wat nu gewoon is was vroeger bijzonder en dat geldt ook voor ons resultaat. Wat met ons gebouwd is, is de basis voor de volgende stap. Bouwen is mooi, voortgang is beter.

Verder naar stap 3