Stap 1. kennis maken, analyseren en plannen maken

In het kort..

We werken vanuit een klik met u en uw organisatie,
met specifieke kennis, authentieke vaardigheden en brede ervaring, gericht op uw vraag.

We benoemen de samenhang naar een extra rendement.

We onderkennen ieders identiteit, kwaliteit, rol, verantwoordelijkheid en doen waar we onderscheidend goed in zijn. We geven de ruimte aan andere onderscheidende professionals in uw organisatie of bij uw partners.

Het succes begint bij een concrete opdracht, zorgvuldige analyse en plan, met beoogd resultaat.

Zelf een vraag stellen Contact opnemen

Kennis maken, analyseren en plannen maken

We maken graag kennis met u of praten even bij. We bespreken de aandachtsvelden, natuurlijk de specifieke vraagstelling en de omgeving waarin die speelt. U zult ons daarbij vast bevragen op visie, deskundigheid en ervaringen. Allebei beantwoorden wij de vragen: passen wij als personen bij elkaar? Geven wij met elkaar als geen ander invulling aan de behoefte of uitdaging die voor ons ligt?

De invulling maken we concreet met een eenduidige opdrachtbeschrijving met de resultaten en effecten die u wilt bereiken voor uw belangrijkste klanten, stakeholders, organisatie of uzelf. Waar mogelijk meetbaar. Want het liefst werken wij aan aantoonbare uitkomsten en rendement, uw baten waarvoor u ons inzet. Vanuit de rol en de plaats in uw organisatie, binnen de overeengekomen periode dat wij primair er voor u zijn.

Succes begint bij een zorgvuldige analyse. We zien nogal eens belangrijke verbanden die niet iedereen zomaar ziet. We benoemen de samenhang van schijnbaar op zich zelf staande onderdelen. Om meer te bereiken dan de optelling van afzonderlijke resultaten. Bijvoorbeeld binnen een strategisch programma of een ondernemings-, projectplan tot een helder besluitvormingsdocument. Zo weet iedereen waaraan we gaan beginnen, welke afwegingen en keuzes worden gemaakt, waar prioriteiten worden gesteld en welke professionals en kernkwaliteiten daarvoor nodig en aanwezig zijn.

Mochten die nog niet geheel bij u voorhanden zijn, dan helpen wij u graag. Wij doen alleen waar we echt goed in zijn en geven ruimte aan andere professionals. Vaker dan gedacht ligt dat potentieel binnen uw eigen organisatie en dat ontplooien doen we graag. De leercurve vraagt meer tijd maar brengt u wel een zelfstandige, taakvolwassen organisatie. Dus als het kan nemen we de tijd. En als het sneller moet, dan is eerlijk gezegd: wij kunnen ook niet in alles de beste zijn en benutten graag uw en ons netwerk voor wie aanvult in het snel en effectief behalen van uw doelen.

Of het nu praktisch, tactisch of strategisch is, voordat we overgaan tot de uitvoering weet u dus hoe en wat wordt gemaakt of wordt gedaan, wie wat doet en bijdraagt aan de directe en indirecte resultaten.

Verder naar stap 2