Diensten

In het kort..

We bespreken uw situatie en behoefte en onze bijdrage waarmee u uw doel bereikt. Beter en goedkoper, dat kan prima samen gaan. De eerstvolgende stap daar naartoe? Maak kennis en laten we spreken over de mogelijkheden:

de analyse en het advies in het wegnemen van barrières en nemen van beslissingen

de implementatie van oplossingen, verbeteringen of vernieuwingen

de meerwaarde van het aangaan van een samenwerking

de selectie en het contracteren van de partners

tijdelijke ondersteuning van uw management

de begeleiding of leiding van een programma of programma

Zelf een vraag stellen Contact opnemen

De analyse, al gedaan of door ons te doen, geeft het inzicht ‘hoe het in elkaar steekt’ en wat te doen staat. Wij helpen u graag en goed met het onderzoek en de planvorming. We stellen een advies en/of een haalbaar plan op met ambities die bij de vertreksituatie passen. En natuurlijk een heldere opdracht waarin staat wat u graag zelf doet en door ons laat doen.

Veelal gaat dat over de uitvoering van het advies en de implementatie van het plan. Op strategisch, tactisch of operationeel niveau, bijvoorbeeld het programma-, bedrijfs-, project- of een afdelingsplan of een onderdeel daarvan. Met een effectieve verhouding tussen vernieuwen, veranderen en verbeteren. En altijd gericht op meerwaarde voor uw klant, het overdragen aan en duurzaam voortzetten door uw organisatie.

U kunt niet alles intern delen en is er even behoefte aan een vertrouwde professional waarmee u zaken bespreekt en aanpakt. Of aan iemand waarmee u de aandacht en activiteiten verdeeld. Naast de rol van adviseur kunt u goed terecht voor interim management, zowel in de lijn als in uw programma organisatie. Of in de rol van begeleider, want wij zien graag dat eigen management de verantwoordelijkheid neemt en draagt voor de beoogde uitkomsten van het plan. Bijvoorbeeld bij interne of externe samenwerkingsvormen waarbij een meer onafhankelijk procesbegeleider stuurt en ondersteunt op de selectie, het contracteren en (meer) rendement van die samenwerking.

In welke rol u ons vraagt, ook onze kennis vraagt om informatie, ervaring, vaardigheden en attitude.

Mogelijk zal u daarbij informatie en principes herkennen die zich wereldwijd in de praktijk bewezen hebben als:

  • de denkanalyse Problem Solving Decission Making (Kepner-Tregoe) en denkniveaus (G. Bateson)
  • de menskant van veranderen, op wetenschap gebaseerd resultaatgericht verandermanagement (ProSci)
  • contextueel leiderschap (A. Roozendaal)
  • ketensamenwerking en Supply Chain Excellence Maturity Model (M. Noordhuis)
  • programma management en projectmanagement (MSP en Prince2, APMG International)
  • intercollegiale toetsing en intervisie
  • Rijnlands organiseren (M. Weggeman en J. Peters)
  • de dialoog (Ph. Lane jr.)
  • profiel en competentiemanagement (MBTI en Belbin)

Brede en diepgaande ervaring hebben wij opgedaan in verschillende sectoren. Dat vertaalt zich voor u in een dienstverlening die vernieuwend of anders kan zijn. Waarbij onze gedrevenheid aansluit bij die van uzelf, uw sector, organisatie en partners. Het benutten van methodieken en ervaring werkt vanuit de vaardigheid om ze toe te kunnen passen. Veelal kiezen we daarom voor een integrale aanpak van methodieken. We maken samen keuzes en brengen nuances aan zodat het optimaal past bij uw situatie en de mensen die erbij betrokken zijn. De praktijk leert dat dit het ontplooien van (team)vaardigheden en de gewenste (werk)attitude versterkt, de transitie naar de gewenste situatie versneld en de doelen kwalitatief beter met uw mensen worden bereikt.