Vraagstelling: Waarom werkt verbeteren,
veranderen en vernieuwen?

Het gezegde is: het kan altijd beter. Neem voor ‘beter’ in uw werk of organisatie
even een eigen voorbeeld.

In de bedrijfskunde wordt het gezegde nog wel eens bestreden. De inspanningen om het nog beter te doen worden onevenredig groot of de ambitie kan niet bereikt worden door het beter te doen. De stelling is dan ‘dat is te duur of het kan niet beter’. Er zijn boeken vol over geschreven, hoe u tot andere keuzes komt en wat vervolgens te doen.

U doet er goed aan de meerwaarde van verbeteren, veranderen en vernieuwen gelijktijdig in te zetten. Teveel van het een of ten koste van het ander werkt niet. U wilt immers het goede behouden, iets of iemand met potentieel zich laten ontplooien en activiteiten die onvoldoende of niet meer bijdragen stoppen. Van iets nieuws beginnen tot terug gaan naar de kernactiviteiten, dat vraagt toch gelijktijdig om veranderingen en verbetering van bijvoorbeeld de werkprocessen.

Uw sector en werkomstandigheden veranderen steeds sneller, dat vraagt veel van uw mensen en organisatie. Gelijktijdig verbeteren, veranderen en vernieuwen helpt om voor te blijven op de ontwikkelingen en behoort ‘business as usual’ zijn. Die werkwijze en vaardigheid voorkomt ook de opmerking ‘we zijn nog niet klaar met invoeren of de volgende reorganisatie komt er al aan!’ Bijkomend voordeel is dat de inspanningen minder in pieken op de mensen in uw organisatie afkomen, de doelstellingen meer draagvlak krijgen, meer zelf kan worden gedaan en hetgeen wat is gedaan weer de volgende stap mogelijk maakt.

Het antwoord op de vraag …

begint dus bij het bepalen waar en in welke verhouding de elementen van verbeteren, veranderen, en vernieuwen worden ingezet. De verhouding bepaalt hoe succesvol het werkt. Laat u daarin verassen door eigen observatie, eigen medewerkers en een frisse blik van ‘buiten’. Wat de organisatie zelf kan geeft u niet uit handen. Soms is het teveel gevraagd alles zelf te doen en dat is goed te begrijpen.

Wat is de meerwaarde van zelf doen, laten doen en samen doen? We spreken dus altijd af wat u zelf doet en wat ik doe in het bereiken van het gewenste resultaat. Regelmatig hoor ik achteraf: ‘met jou hebben we meer of het eerder bereikt’. Dat geldt ook voor mij, met u is het bereikt. En sneller of meer? Ook dat ligt aan de juiste verhoudingen in wie wat doet en ertoe doet.

De juiste verhouding werkt en doen wat werkt nog meer.