Vraagstelling: Met wie wil ik samenwerken?

Je bent een professional met je eigen kwaliteiten. Word je meer gevraagd dan dat je alleen aankan of is toch ook een andere expertise gevraagd, met wie wil je dan samenwerken? Hoe kom je erachter dat dat goed gaat. Goed voor die ander en goed voor jou? Als muziek in de oren van je klant!

Samenwerken betekent veelal dat je samen aan belangen werkt. Evenwichtig aan de belangen van je klant, de andere ZZP-er en die van jezelf. Alle belangen laten zich niet vooraf benoemen. We weten immers niet volledig wat er zoal kan gebeuren en niet alles is relevant genoeg om direct uit te spreken of contractueel vast te leggen. Een contract voorkomt ook niet alles wat je wilt voorkomen. In drukke tijden zit je daar al helemaal niet op te wachten, laat staan je klant.

Het antwoord op de vraag …

Vertrouwen
Bovenliggend aan een contract vraagt succesvol samenwerken om vertrouwen. Dat geef je als je woorden en daden met elkaar overeenkomen. Als gedaan wordt wat is gezegd krijg en behoud jij ook het vertrouwen in de ander. En natuurlijk is er een klikfactor tussen jullie nodig. Want in elke relatie gebeurt wel eens iets. Een hoge klikfactor omvat ook een hoog oplossend vermogen.

Investeren in elkaar
Goed samenwerken vraagt om een investering in elkaar. Op iemand terugvallen omdat ‘het ineens moet’ is dan ook minder wenselijk. Geef ruimte aan de ontdekkingstocht naar de meerwaarde van samenwerken met een andere professional. Dat kan je ook doen aan de hand van een opdracht die groot genoeg is om zelfstandig te doen, maar waarin je ruimte maakt om een andere ZZP-er mee te nemen. Beter nog, twee opdrachten, waarin je elkaar over en weer iets gunt. Vind een omgeving waarin je een paar maanden met elkaar aan de slag kan. Bijvoorbeeld samen (om niet) een bijdrage doen aan een organisatie zonder winstoogmerk, een stichting of vereniging. Zo ervaar je de betekenis voor elkaar zonder dat je het druk hebt of dat ‘het moet’. Wie dat met je doet werkt eerder aan evenwichtige belangen dan aan vooropgestelde eigen belangen.

Anders en evenwichtig, dat werkt prima samen.